Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Esther Hoekstra
  • José Galema - Reitsma
  • Sjoerdtje de Jong
  • Karin de Jong
  • Thessa Hallema
  • Jetske Miedema


Taken

Jose Galema Reitsma

Algemeen bestuurslid
Mail

Esther Hoekstra

Algemeen bestuurslid

Thessa Hallema

Algemeen bestuurslid
Website / socials

Jetske Miedema


Algemeen bestuurslid
Mail/ website

Sjoerdje de Jong


Voorzitter
Leden administratie
Penningmeester
Wedstrijd organisatie (i.s.m. Jacintha Ottenhof)

Karin de Jong


Penningmeester


Openstaande vacatures/functies:

  • Voorzitter
  • Secretaris


We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Graag zouden we er nog twee bestuursleden bij willen hebben. Sjoerdtje geeft les en heeft al meer dan 16 jaar in het bestuur gezeten, maar vanwege de terugloop van bestuursleden heeft zij eerst besloten om terug te keren in het bestuur. Wanneer de functies door een nieuw bestuurslid opgevangen kunnen worden, zal Sjoerdtje haar weer terugtrekken als bestuurslid. 

Vele handen maken licht werk. De taken kunnen verdeeld worden zodat er niet voor de één heel veel werk in zit en voor de ander niks. Deelnemen aan het bestuur kost niet veel tijd. Wees niet bang dat je ineens veel taken op je afgeschoven krijgt. Meedenken en een mening hebben over bepaalde onderwerpen is vaak al voldoende.


We komen gemiddeld 1x in de maand bij elkaar om te vergaderen (m.u.v. de decembermaand en de zomervakantie). Door regelmatig te vergaderen zijn het korte vergaderingen en houden we de lijntjes met de leiding kort en kunnen acute zaken snel besproken worden. In het seizoen van 2020/2021 hebben we een aantal keren een online vergadering gehouden i.v.m. de coronamaatregelen. Dit was een goede oplossing.


Wil je ook jou steentje bijdragen of meer weten over wat het in houd om bestuurslid te zijn? Informeer er naar bij één van de bestuursleden. Of neem contact op via het contactformulier.