Ereleden


Onze vereniging heeft ook een aantal ereleden:

  • Dhr. Jelle de Vries.
  • Mevr. Geertina Bijlsma.
  • Mevr. Dina Bisschop.